Onze openingstijden

   dinsdag      8:30–18:30


donderdag    8:30–18:30De Vrijbuiters


Mariaplein 8
7156 MG Beltrum


info@belhameltje.com


06-42608620


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Pedagogisch Beleid


De missie van de Vrijbuiters luidt als volgt:


'Het bieden van plezierige kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar
in een kleinschalige en tegelijkertijd ruime en natuurlijke omgeving waarbinnen
fysieke en psychosociale ruimte voor de ontwikkeling van het kind centraal staat’

Ruimte is het sleutelwoord; pedagogisch gezien gaat het dan om:


  • Ruimte voor het kind: om kind te zijn; om volop te ontdekken, plezier te maken, te spelen en daarbij te leren en te ontwikkelen, zowel individueel als in interactie met anderen.


  • Ruimte voor ouders: om zonder maatschappelijke beperkingen te participeren in de hedendaagse maatschappij en zonder taboe een eerlijke verdeling van zorg en arbeid te bewerkstelligen.


  • Ruimte voor personeel: om middels eigen inbreng en betrokkenheid in een open sfeer een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling van kinderen én aan een positief werkklimaat.
Samen met basisschool de Sterrenboog zetten we elke keer een stap verder in onze (verdergaande) samenwerking. We werken toe naar een gezamenlijke visie op het gebied van:


  • de inhoudelijke doorgaande lijn van 0-12 jaar


  • de pedagogische en didactische doorgaande lijn


  • de doorgaande lijn in ouderbetrokkenheidIn de meeste gevallen gebeurt het werken met doorgaande lijnen vanuit het kindbelang. Maar er zijn meer redenen om aan een doorgaande lijn te werken. Als professionals proberen we nauwer samen te werken en hierdoor elkaar te versterken.
De Vrijbuiters zijn op basisschool de Sterrenboog actief op het gebied van peuteropvang , buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang. Neem alvast een kijkje op de website van basisschool de Sterrenboog: www.desterrenboog.nl

Lees hier ons Pedagogisch Beleids- werkplan, Beleid Veiligheid en Gezondheid en de Algemene voorwaarden:
(dit document is in samenwerking met onze andere locatie 't Belhameltje)

Algemene voorwaarden Kinderopvang en Buitenschoolse opvang
algemene voorwaarden voor kov do en bso 2017.pdf(686.27KB)

Lees hier onze laatste inspectierapporten:

Inspectierapport Speelleergroep Maart 2023
Definitief rapport KDV De Vrijbuiters speelleergroep_1.pdf (276.12KB)

Inspectierapport BSO Maart 2023
Definitief rapport De Vrijbuiters BSO t Kippenhok.pdf (183.05KB)

Inspectierapport Speelleergroep 2022

Definitief rapport KDV De Vrijbuiters speelleergroep.pdf (204.48KB)

Klachtenregeling:
Lees hieronder 'verslag klachtenregeling 2022'

Klachtenregeling en Klachtenverslag Weijdeland Kinderopvang 2022
Verslag klachtenregeling Weijdeland Kinderopvang 2022_1.pdf (247.63KB)

Heeft u een klachten, verbeterpunten of tips?
Zoals u van ons mag verwachten doen wij onze uiterste best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat u soms eens wat minder tevreden bent. Dan zullen wij er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij willen lering trekken uit, veelal onbedoeld, gemaakte fouten en hebben graag tevreden klanten. Maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte gebracht worden.


Daarom lees je hierboven de klachtenregeling van Weijdeland Kinderopvang. Bent u ergens niet tevreden over, bespreek dit dan eerst met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een oplossing, neem dan contact op met de assistent leidinggevende van de locatie. Klachten en bezwaren worden door Weijdeland Kinderopvang altijd positief benaderd: een klacht wordt beschouwd als een gratis advies. Als we er samen niet uitkomen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Daarom zijn we aangesloten bij de geschillencommissie. Over de procedure die daarbij hoort leest u meer in onze algemene voorwaarden (art 20).
Het afgelopen jaar zijn er geen klachten binnengekomen bij de geschilldocument. De laatste brief van de geschillencommissie kunt u hier lezen.


Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor ouders én medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten en pesten. De vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een ouder of een medewerker in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan. Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op, maar biedt handvatten voor een mogelijke oplossing.
Weijdeland Kinderopvang beschikt over een vertrouwenspersoon. Wilt u meer weten dan vindt u dit in dit document.

De Vrijbuiters; geeft je vleugels!